Giới thiệu

1. Tầm nhìn
- Vinapid là nhà cung cấp dịch vụ phân phối chuyên nghiệp.
2. Sứ mạng
- Vinapid thành lập với sứ mạng mang lại sự hài lòng cho khách hàng và kiến tạo giá trị cho đối tác
3. Triết lý kinh doanh
- Chất lượng hàng đầu – Dịch vụ chuyên nghiệp
4. Mục tiêu kinh doanh
- Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của Vinapid.

Read more: